مستند

نخستین فیلم هایی که توسط بشر ثبت و ضبط شده فیلم های مستند بودند، فیلم هایی از ورود قطار، کارگران در حال خروج از کارخانه و … که اولین بار توسط برادران لومیر گرفته شد. پس تولد سینما با مستند بود و مستند فرزند بزرگ تر تصویر متحرک است. سینمای داستانی بعد مستند پا به عرصه تصویر متحرک گذاشت. فیلم مستند در قالب های مختلفی تهیه و پخش می شود و مخاطبان زیادی در سراسر دنیا دارد.
داده نگاره سها سالهاست مستند های مختلفی را تولید کرده و ارائه می دهد.

    این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. خط مشی کوکی