عکاسی و پوستر

پوستر بخشی از فروش

بی شک بخشی از ترغیب مشتری به خرید محصولات یا دریافت خدمات از راه دیدن اتفاق می افتد و این امر می تواند با دیدن یک پوستر یا عکس باشد و یا با دیدن یک تیزر یا فیلم کوتاه تبلیغاتی از آن محصول یا خدمت، از طرفی اگر این نوع تبلیغات به طرز چشم گیر یا زیبایی نباشد شاید نتنها منجر به فروش نشود بلکه تأثیر عکس داشته باشد. پس باید همچون دیگر بخش های تبلیغات به این بخش نگاه کرد. اینکه شما باید محصولتان را نشان بدهیذ بدیهی است اما اگر برای معرفی محصولتان مثلا با گوشی همراه خود عکاسی کنید کار شما آن طور که باید دیده نمی شود. از طرفی اگر در طراحی آن از رنگ های خوب استفاده نکنید این مشکل دو چندان می شود. برای مثال عکس مقابل نمونه ی یک عکاسی و طراحی صنعتی است که می تواند منجر به فروش شود.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. خط مشی کوکی